BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

I/1/2018

z dnia: 19 listopada 2018 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, uchwala się co następuje:

 

§1. Stwierdza się wybór radnej Pani Agnieszki Kręciewskiej na Przewodniczącego Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

§2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. x)

 


Prowadzący obrady:


Stanisław Gołaś

- x/  rozplakatowano dnia  21 listopada 2018 r.

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 kwi 2019 13:55
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 121 razy