BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVIII/517/2018

z dnia: 26 września 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 5 lit. „c” ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa ( t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 91 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zajętej pod drogę nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami:


  • 1/107 o pow. 6433 m2,
  • 1/84 o pow. 195 m2,
  • 1/87 o pow. 361 m2,
  • 4/2 o pow. 5500 m2,

będących własnością Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, położonych w obrębie Wierzba, gm. Ruciane-Nida.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lut 2019 10:57
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 623 razy