BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/80/2007

z dnia: 29 maja 2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Piskiego a będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowych niżej wymienionych:
- ozn. nr geod. 75/8, o pow. 1.993 m²,
- ozn. nr geod. 75/9, o pow. 1.041 m²,
- ozn. nr geod. 120/4, o pow. 26.260 m²,
położonych w Rucianem-Nidzie ul. Aleja Wczasów,
- ozn. nr geod. 154/2, o pow. 187 m²,
- ozn. nr geod. 160, o pow. 3.546 m²,
położonych w Rucianem-Nidzie ul. Słowiańska,
- ozn. nr geod. 192/95, o pow. 3.913 m²,
- ozn. nr geod. 680/2, o pow. 1.557 m²,
położonych w Rucianem-Nidzie ul. Krajeckiego,
- ozn.nr geod. 194/2, o pow. 3.407 m²,
położonej w Rucianem-Nidzie ul. Żeglarska,
- ozn. nr geod. 196, o pow. 6.250 m²,
położonej w Rucianem-Nidzie ul. Gałczyńskiego,
- ozn. nr geod. 199/1, o pow. 5.491 m²,
- ozn. nr geod. 213/1, o pow. 1.147 m²,
- ozn nr geod. 637/1, o pow. 6.273 m²,
położonych w Rucianem-Nidzie ul. Kolejowa
- ozn. nr geod. 206/11, o pow. 145 m²,
- ozn. nr geod. 206/13, o pow. 133 m²,
- ozn. nr geod. 212/1, o pow. 7.660 m²,
- ozn. nr geod. 214/1, o pow. 866 m²,
położonych w Rucianem-Nidzie ul. Polna,
- ozn. nr geod. 240, o pow. 6.450 m²,
położonej w Rucianem-Nidzie ul. Wiejska,
- ozn. nr geod. 268, o pow. 7.061 m²,
położonej w Rucianem-Nidzie ul. Zielona
- ozn. nr geod. 106, o pow. 10.200 m²,
położonej w Wygrynach,
- ozn. nr geod. 1615/1, o pow. 11.700 m²,
- ozn. nr geod. 1615/2, o pow. 7.200 m²,
położonych w Iznocie,
stanowiących własność Powiatu Piskiego, Plac Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz a będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg ul. Czerniawskiego 6 w Piszu. Przedmiotowe nieruchomości gruntowe stanowią drogi.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 14:51
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1251 razy