BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/73/2007

z dnia: 29 maja 2007r.
w sprawie: realizacji inwestycji wspólnej dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art.7 ust. 1 pkt 19, art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1

1. Przystąpić do realizacji inwestycji wspólnej p.t. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich” wspólnie przez:

- Miasto i Gmina Biała Piska - Gmina Pozezdrze
- Miasto i Gmina Gołdap - Gmina Sorkwity
- Miasto i Gmina Mikołajki - Gmina Stare Juchy
- Miasto i Gmina Ruciane-Nida - Gmina Świętajno
- Miasto i Gmina Ryn - Gmina Wydminy
- Gmina Dźwierzuty - Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
- Gmina Piecki

2. Jednostką wdrażającą program oraz koordynatorem realizacji inwestycji będzie Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XX/23/2004 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie: realizacji inwestycji wspólnej p.t.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 13:39
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1276 razy