BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/72/2007

z dnia: 29 maja 2007 r.
w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami.

Na podstawie art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 z późniejszymi zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
2. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 13:32
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1269 razy