BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/467/2018

z dnia: 30 maja 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy Gminy Ruciane-Nida z Województwem Warmińsko-Mazurskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na wspólną realizację zadania inwestycyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:
§ 1.  Wyraża zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Ruciane-Nida, a Województwem Warmińsko-Mazurskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie (10-602) przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 b dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego „Remont chodnika w miejscowości Ukta przy drodze wojewódzkiej nr 610”.
§ 2.  Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Gminą Ruciane-Nida a Zarządem, w tym zakres, koszt zadania, dokładny termin jego realizacji, określone zostaną w umowie.
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 cze 2018 11:20
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 834 razy