BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV/452/2018

z dnia: 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. : Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Po rozpatrzeniu skargi ... na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów zawartych w skardze, Rada Miejska uznaje skargę za nie uzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Ruciane-Nida do poinformowania skarżącej, o treści niniejszej uchwały.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 maj 2018 08:37
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 897 razy