BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV/369/2017

z dnia: 6 września 2017 r.
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ruciane-Nida na lata 2017 - 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Ruciane-Nida na lata 2017 - 2025 stanowiącą Załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 wrz 2017 11:05
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1116 razy