BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/56/2008

z dnia: 26 czerwca 2008
w sprawie: uchylenia zakazu zabudowy na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1

Zwrócić się z wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o uchylenie zakazu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 9 z dnia 26 stycznia 2006 w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, w zakresie dotyczącym obszaru wsi Wygryny.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 10:58
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1742 razy