BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/339/2017

z dnia: 31 maja 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 34 ust.1 pkt. 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4, o pow. użytkowej 34,52 m2 usytuowanego w budynku nr 6 przy ul. Ogrodniczej w Rucianem-Nidzie wraz z udziałem wielkości 3452/18875 części w gruncie, ozn. nr geod. 30/5, o pow. 176m2 i częściach wspólnych budynku, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane -Nida.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 sie 2017 10:11
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1014 razy