BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VII/52/2007

z dnia: 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust.. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1

Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym radni Rady Miejskiej Ruciane-Nida udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 17 wrz 2008 10:41
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1737 razy