BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/50/2007

z dnia: 21 marca 2007r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej, położonej w Osiniaku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej, ozn. nr geod. 119/1, o pow. 98 m², położonej w Osiniaku, stanowiącej własność:
- Ireny Jaroś ¼ części
- Grażyny Norowskiej ¼ części
- Teresy Norowskiej ¼ części
- Piotra Jaroś ¼ części

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 26 marca 2007r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 wrz 2008 10:12
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2177 razy