BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/49/2007

z dnia: 21 marca 2007r.
w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§1

Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 wrz 2008 10:05
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1776 razy