BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV/272/2016

z dnia: 20 grudnia 2016 r.
w sprawie: przyjęcia zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Na podstawie art. 8 ust. 2 lit."a„ i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 i art. 20 lit. "a" ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Gmina Ruciane-Nida przyjmuje do realizacji zadania Powiatu Piskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j.:Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.).
§ 2.  Zadania prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej powierzone zostaną Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rucianem-Nidzie.
§ 3.  Przyjęcie zadań nastąpi na podstawie stosownego porozumienia,
§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2017 14:27
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1276 razy