BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

V/39/2007

z dnia: 31 stycznia 2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591z późniejszymi zmianami/ i w związku z art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity-Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, ozn. nr geod. 115/23, o pow. 101 m², położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 115/13.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 06.02.2007r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 wrz 2008 13:03
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1290 razy