BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/133/2015

z dnia: 16 grudnia 2015 r.
w sprawie: aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 32 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z późń. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Stwierdza się, że następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na obszarze gminy Ruciane-Nida zachowują w całości aktualność:

1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida – ul. Wiejska, ul. Żeglarska, uchwalony uchwałą nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 września 2007 roku. (Dz. U. z 2007 r. Nr 184, poz. 2353)

2.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida – Dybówek II, uchwalony uchwałą nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 września 2007 roku. (Dz. U. z 2007 r. Nr 184, poz. 2352

3.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida – rejon ulicy Polnej, uchwalony uchwałą nr XX/28/2004 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 kwietnia 2004 roku.(Dz. U. z 2004 r. Nr 88, poz. 1034)

4.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno-mieszkalnych miasta Ruciane-Nida (Kowalik), uchwalony uchwałą nr XXXV/67/2005 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 września 2005 (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. 82)

5.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowych części miasta Ruciane-Nida, uchwalony uchwałą nr XXXV/66/2005 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 września 2005 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. 82)

6.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno-usługowej części miasta Ruciane-Nida, uchwalony uchwała nr XII/57/2003  Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 8 lipca 2003. (Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1697)

7.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Piaski, uchwalony uchwałą nr XVII/3/2004 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2004 roku. (Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 447)

8.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Szeroki Bór, uchwalony uchwałą nr XVII/2/2004 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2004 roku. (Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 446)

9.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzi Róg, uchwalony uchwałą nr XXVII/88/2000 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 12 grudnia 2000 roku. (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 136)

10.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyże, uchwalony uchwałą nr XVII/4/2004 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2004 roku. (Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 448)

11.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Onufryjewo, uchwalony uchwałą nr XL/1/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 8 lutego 2006 roku. (Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 892)

12.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Gałkowo – Zameczek, uchwalony uchwałą nr XL/2/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 8 lutego 2006 roku. (Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 891)

13.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks I, uchwalony uchwałą nr XXXIX/93/2001 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 grudnia 2001 roku. (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 453)

14.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks II, uchwalony uchwałą nr XXXI/29/2001 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 marca 2001 roku. (Dz. U. z 2001 r. Nr 47, poz. 755)

15.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks III,   uchwalony uchwałą nr XXVII/86/2000 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 12 grudnia 2000 roku. (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 134)

16.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks IV, uchwalony uchwałą nr XXVII/87/2000 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 12 grudnia 2000 roku. (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 135)

17.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ukta, uchwalony uchwałą nr XLVII/95/2002 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 września 2002. (Dz. U. z 2002 r. Nr 145, poz. 2010)

18.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - Guzianka, uchwalony uchwałą nr XXI/118/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2012. (Dz. U. z 24 maja 2012 r., poz. 1671)

19.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzi Róg II, uchwalony uchwałą nr XLII/299/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 listopada 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z dnia 9 stycznia 2014 r. poz. 54).

20.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Szeroki Bór II, uchwalony uchwałą nr LII/380/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 24 września 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Warm – Maz. z dnia 3 listopada 2014 r. poz. 3449).

21.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida – ul. Nadbrzeżna, uchwalony uchwałą nr XLIX/347/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 maja 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z dnia 1 lipca 2014 r. poz. 2361).

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 gru 2015 09:24
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 3153 razy