BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/98/2015

z dnia: 28 października 2015 r.
w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Ruciane-Nida do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) , § 9 ust. 1  Statutu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1. 

Wybiera się i deleguje do reprezentowania Gminy Ruciane-Nida w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Pana Marka Kaczmarczyka .

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Traci moc uchwała   Nr VI/20/2015  Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyboru przedstawiciela  Gminy Ruciane-Nida do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 12:25
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1294 razy