BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

X/68/2015

z dnia: 24 czerwca 2015 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. : Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.)  oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi Państwa Joanny i Jerzego Kaczorów na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej  w sprawie zarzutów zawartych w skardze, Rada Miejska uznaje skargę za  nie uzasadnioną  z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu niniejszej uchwały.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
mgr inż.  Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 sie 2015 12:32
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1427 razy