BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV/82/2004

z dnia: 28 października 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U., z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3, o powierzchni użytkowej 24,60m2 mieszczącego się w budynku mieszkalno-użytkowym nr 15 wraz z udziałem w gruncie wielkości 421/1000 części, ozn. nr geod. 75/6 o pow. 588m2 poł. w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. x/

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Stawryłło

x/ obwieszczenie rozplakatowano dnia 8 listopada 2004r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 sie 2008 09:52
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1760 razy