BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/20/2015

z dnia: 20 lutego 2015 r.
w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Ruciane-Nida do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), § 9 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się i deleguje do reprezentowania Gminy Ruciane-Nida w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 Pana Karola Sytę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida,.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 19 mar 2015 15:09
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1487 razy