BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/77/2004

z dnia: 20 września 2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U., z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 20 lat części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida ozn. nr geod. 54 o powierzchni 76.940m2 położonej w Rucianem-Nidzie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu. x/Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek

x/ obwieszczenie rozplakatowano dnia 24-09-2004r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 sie 2008 12:54
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1902 razy