BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/372/2014

z dnia: 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 15 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie, położonym w Ukcie, stanowiącym własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 15 usytuowanego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego nr 30 w Ukcie, o powierzchni użytkowej 137,27 m2 wraz ze sprzedażą udziału wielkości 13727/152585 części w działce oznaczonej nr geodezyjnym 198/1, o powierzchni 2394 m2, położonej w Ukcie, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk


Rozplakatowano dnia 26 sierpnia 2014 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 gru 2014 10:39
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1620 razy