BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

L/359/2014

z dnia: 25 czerwca 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida prawa własności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy w dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr geodezyjnym 53/1, o powierzchni 300m2, położonej w obrębie geodezyjnym Wojnowo, w celu budowy mostu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 2 lipca 2014 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2014 11:58
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1676 razy