BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII/336/2014

z dnia: 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej Ruciane-Nida Panią Teresą Grzęda zatrudnioną w Zespole Szkół Samorządowych Publicznym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej przy ul. K. I. Gałczyńskiego 2A w Rucianem-Nidzie w związku ze zmianami organizacyjnymi w placówce polegającymi na zmniejszeniu liczby uczniów i co za tym idzie zmniejszeniu liczby godzin.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2014 14:18
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1715 razy