BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII/245/2013

z dnia: 25 czerwca 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury.
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 1591 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Rucianem-Nidzie za rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 sie 2013 10:03
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1717 razy