BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII/249/2013

z dnia: 25 czerwca 2013 r.
w sprawie: zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. poz. 83) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na stosowanie do rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stopy procentowej w wysokości 4% w stosunku rocznym przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kaczmarczyk


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 1 lipca 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 sie 2013 09:42
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1753 razy