BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV/220/2013

z dnia: 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie: przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w gminie Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 17, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ruciane-Nida w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 maj 2013 13:44
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1636 razy