BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI/204/2013

z dnia: 30 stycznia 2013 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 19591 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVIII/168/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rucianem-Nidzie w § 1 skreśla się wyrazy: "przedsiębiorstwa państwowego".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 7 lutego 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 mar 2013 13:40
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1823 razy