BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/114/2012

z dnia: 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin "Czyste Mazury" z siedzibą w Mrągowie.
Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

W statucie Związku Gmin "Czyste Mazury" stanowiącym załacznik Nr 1 do uchwały Nr 1 z dnia 11 lutego 2005 r., zmienionym uchwałami: Nr 19/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r., Nr 34/07 z dnia 23 października 2007 r., Nr 43/08 z dnia 20 lutego 2008 r., przyjmuje się zmiany wprowadzone uchwałą Nr 6/2012 Zgromadzenia Związku Gmin "Czyste Mazury" z siedzibą w Mrągowie z dnia 26 marca 2012 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 maj 2012 10:54
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1881 razy