BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/94/2012

z dnia: 9 lutego 2012 r.
w sprawie: przekazania nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorzadowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wnosi się o przekazanie na własność Gminie Ruciane-Nida udziału 4731/13091 części w nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 62/1, o pow. 0,0692 ha, położonej w obrębie Ruciane-Nida, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełkox) obwieszczenie rozplakatowano dnia 15 lutego 2012r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 15 lut 2012 09:25
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1838 razy