BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI/82/2011

z dnia: 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przeniesienie za wynagrodzeniem własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w miejscowości Krzyże, oznaczonej nr geod. 91/20 o powierzchni 1.000 m2, na rzecz właściciela budynku częściowo wzniesionego na przedmiotowej nieruchomości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław KaczmarczykObwieszczenie rozplakatowano dnia 3 stycznia 2012r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 10 sty 2012 11:42
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1931 razy