BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI/81/2011

z dnia: 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: zaopiniowania projektu planu ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 ze zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się negatywnie projekt planu ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław KaczmarczykObwieszczenie rozplakatowano dnia 3 stycznia 2012r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 10 sty 2012 11:42
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1591 razy