BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren pod drobne uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości – Wygryny,
-Numer działki – cz. 20/13
-Numer KW – 13645
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 125 m2.
-Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,22zł/m2 brutto rocznie.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej.
2. Ww. nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
4. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego o stopień inflacji z roku poprzedniego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 16 stycznia 2009 r. do dnia 06 lutego 2009 r.
Data powstania: piątek, 16 sty 2009 07:58
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 lut 2009 13:38
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1967 razy