BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji
Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz ze zmianami)

Informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Wczasów w Rucianem-Nidzie, na działkach nr 120/4, 134/1, 133/2, 75/10 i 75/9, w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000.
Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 5 sty 2009 12:53
Data opublikowania: poniedziałek, 5 sty 2009 14:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 sty 2009 08:57
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2359 razy