BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MEBLI SZKOLNYCH (STOŁÓW, KRZESEŁ)

na potrzeby projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej).
TREŚĆ ZAPYTANIA W ZAŁĄCZNIKU
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 14 lis 2008 13:57
Data opublikowania: piątek, 14 lis 2008 13:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 lis 2008 12:14
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3013 razy