BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYNKU POSTĘPOWANIA
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego PD-3410/07/2008 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej na terenie gminy Ruciane-Nida” informuje, że w postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty nie podlegające odrzuceniu przez zamawiającego.

Najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą ofertą okazała się oznaczona nr „2” tj. firmy Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o. o., 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 2, spełniająca wszystkie wymogi zamawiającego postawione wykonawcom.
Oferta przy cenie 255 534,09 zł brutto uzyskała łącznie 100,00 pkt.

Do postępowania przetargowego wpłynęła jeszcze druga oferta spełniająca wymogi i podlegająca ocenie przez zamawiającego firmy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 oznaczona nr „1”, która przy cenie oferty 270 274,10 zł brutto uzyskała łącznie 94,55 pkt.
Data powstania: środa, 1 paź 2008 10:58
Data opublikowania: środa, 1 paź 2008 11:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 paź 2008 07:19
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2212 razy