BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji wieży telekomunikacyjnej, na której zlokalizowana jest stacja bazowa telefonii komórkowej PTK Centertel „3677/3133 Krzyże", polegającej na wymianie istniejących anten sektorowych i radioliniowych oraz dodaniu nowych anten wraz ze wspornikami, na terenie działki nr 124/3, obręb Krzyże, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000.
Inwestorem przedsięwzięcia jest PTK Centertel Sp. z o.o, pełnomocnikiem inwestora jest pani Jolanta Deka. Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć co do zebranego materiału dowodowego oraz zgłoszenia ewentualnych żądań lub zastrzeżeń w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty ukazania sie ogłoszenia w siedzibie tut. Urzędu ( pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).

Data powstania: wtorek, 9 wrz 2008 07:51
Data opublikowania: wtorek, 9 wrz 2008 07:58
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:13
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1805 razy