BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na przeniesieniu zabytkowej osady leśnej z Uroczyska Zdrożno na teren działek nr 3083/2 i 3083/5, obręb ewidencyjny Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Nadleśnictwo Maskulińskie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć co do zebranego materiału dowodowego oraz zgłoszenia ewentualnych żądań lub zastrzeżeń w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty ukazania sie ogłoszenia w siedzibie tut. Urzędu ( pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: poniedziałek, 8 wrz 2008 15:38
Data opublikowania: poniedziałek, 8 wrz 2008 15:44
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:12
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1826 razy