BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
Obwieszczenie


Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz ze zmianami)


Informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie portu na działkach 31/3, 20/1, 22/3, 15/3, 39/8, 39/7, 8/8, 15/1, 42/3, w obrębie geodezyjnym Wierzba, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000. Decyzję wydano na wniosek inwestora Pani Maria Szupryczyńskiej, działającej z upoważnienia Domu Pracy Twórczej Polskiej Akademii Nauk w Wierzbie.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 4 sie 2008 12:38
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:10
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1701 razy