BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej typu YAKXS 4x120, o długości 5 mb, zasilającej działkę nr 12/3, w obrębie geodezyjnym Krzyże, gmina Ruciane-Nida, przebiegającej przez działkę nr 16/1 w obrębie geodezyjnym Krzyże, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem przedsięwzięcia jest ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 13. Pełnomocnikiem inwestora jest Instalatorstwo Elektryczne Marek Szmigiel.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć co do zebranego materiału dowodowego oraz zgłoszenia ewentualnych żądań lub zastrzeżeń w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w siedzibie tut. Urzędu ( pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).

Data powstania: piątek, 11 lip 2008 13:06
Data opublikowania: piątek, 11 lip 2008 13:08
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:09
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1854 razy