BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania
Ruciane-Nida, dn. 25 czerwca 2008 r.Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie magistralnej linii światłowodowej relacji Gdańsk – Białystok, teren gminy Ruciane-Nida, Natura 2000. Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe Sp. z o.o., natomiast pełnomocnikiem inwestora jest pan Karol Saks.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć co do zebranego materiału dowodowego oraz zgłoszenia ewentualnych żądań lub zastrzeżeń w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty ukazania sie ogłoszenia w siedzibie tut. Urzędu ( pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).


Data powstania: czwartek, 26 cze 2008 13:36
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:08
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1709 razy