BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

GN-7624/1/08


Obwieszczenie


Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz ze zmianami)
informuję
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stolarni na działkach oznaczonych nr 41/7 i 41/8 w obrębie Wygryny, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000.
Decyzję wydano na wniosek inwestora Państwa Doroty i Krzysztofa Kowalczyk.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Data powstania: piątek, 20 cze 2008 13:46
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:08
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1719 razy