BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji
Obwieszczenie


Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz ze zmianami)


informuję
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie systemu kogeneracyjnego do wytwarzania ciepłej wody na działce nr 192/284 w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000.

Decyzję wydano na wniosek inwestora - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 6A, 12-221 Ruciane-Nida.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Data powstania: środa, 30 kwi 2008 14:18
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 08:57
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1631 razy