BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE


Ruciane-Nida, dn. 10 kwietnia 2008 r.


GN-7331-2/01/08


Obwieszczenie


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. tekst jednolity),

informuję
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie (zmianie nawierzchni) drogi nr 32 - dojazdu przeciwpożarowego o nawierzchni żwirowo-gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości 5,0 m wraz z poboczami po 0,5 m szerokości oraz rowami odwadniającymi na działkach nr 1018, 1017, 1016, 1015, 1014, 1011/1, leśnictwo Krzyże, obręb leśny Maskulińskie, obręb ewidencyjny Krzyże, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida. Decyzję wydano na wniosek inwestora Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida.


Data powstania: czwartek, 17 kwi 2008 08:57
Data opublikowania: piątek, 18 kwi 2008 08:11
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 08:56
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1885 razy