BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren pod drobne uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 94/9
-Numer KW – 13031
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 120 m2.
-Wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,22 zł/m2 rocznie brutto.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
2. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
3. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
4. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego o stopień inflacji z roku poprzedniego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 18 kwietnia 2008 r. do dnia 9 maja 2008 r.

Data powstania: piątek, 18 kwi 2008 08:49
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 maj 2008 07:50
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2066 razy