BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

INFORMACJA

Ruciane-Nida, dn. 20 marca 2008 r.

INFORMACJA

Burmistrz Rucianego-Nidy informuje, iż w wyniku wizji terenowej, przeprowadzonej dnia 19 marca 2008 r. przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody stwierdzono, iż w sprawie dotyczącej zamierzenia polegającego na przebudowie (zmianie nawierzchni) drogi nr 32 - dojazdu przeciwpożarowego o nawierzchni żwirowo-gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości 5,0 m wraz z poboczami po 0,5 m szerokości oraz rowami odwadniającymi na działkach nr 1018, 1017, 1016, 1015, 1014, 1011/1, leśnictwo Krzyże, obręb leśny Maskulińskie, obręb ewidencyjny Krzyże, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida nie jest konieczne wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w związku z tym nie zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania w wyżej wymienionej sprawie.

K.K.
Data powstania: czwartek, 20 mar 2008 11:37
Data opublikowania: czwartek, 20 mar 2008 11:40
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 08:52
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1954 razy