BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

  1. Położenie nieruchomości: Ukta, Gmina Ruciane -Nida
  2. Numer działki: 198/1
  3. Powierzchnia działki: 2394 m2
  4. Numer księgi wieczystej:OL1P/000041346/0
  5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 57,54 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 30 w Ukcie, gmina Ruciane - Nida, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 17,44 m2 oraz udziałem w gruncie 7498/152585 ozn. nr geod. 198/1, o pow. 2394 m2, stanowiący własność Gminy Ruciane - Nida. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
  6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane - Nida i zgodnie z uchwałą Nr LV/521/2022   Rady Miejskiej Ruciane - Nida, z dnia 29 sierpnia 2022 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
  7. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z pomieszczeniami przynależnymi   i udziałem w gruncie wynosi 61 000,00 zł.

W przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane -Nida z dnia 31.01.2007 r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 6 100,00 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 12 200,00 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.

  1. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
  2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

  1. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 29.09.2022 roku do dnia 20.10.2022 roku.

Data powstania: czwartek, 29 wrz 2022 12:49
Data opublikowania: czwartek, 29 wrz 2022 12:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 paź 2022 14:05
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 68 razy