BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 227/65
 3. Powierzchnia łączna: 18 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr LIII/497/2022, z dnia 25 maja 2022 roku w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  nr 55/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku.
 5. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia związanego z budową garażu.
 6. Ujawniona księdze wieczystej KW OL1P/00029403/8.
 7. Sprzedaż powyższej działki następuje wraz z udziałem 1/32 części w dz. 227/32 poł. w Rucianem-Nidzie ujawnionej w księdze wieczystej nr OL1P/00030043/6.
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  7 000,00 zł. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).
 9. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
 10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  od dnia  29.09.2022 r. do 20.10.2022 r.
Data powstania: czwartek, 29 wrz 2022 12:42
Data opublikowania: czwartek, 29 wrz 2022 12:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 paź 2022 14:05
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 208 razy