BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

DODATEK OSŁONOWY

Od  stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ruciane-Nida ul. Polna 1.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

 • Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r.

Wtedy  wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w II równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

 • Wnioski o dodatek osłonowy, osób które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r.

W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście, za pośrednictwem poczty bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku/*Podwyższona wysokość dodatku

 • 400/*500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600/*750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850/*1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150/*1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

*Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone.

Deklarację na Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można składać on-line: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow?fbclid=IwAR0q4pRubRHWZxQuThkf1KBCgLXt7sZfE-Z5tB7kCoH9340UHBuJSYhVHBw

lub w wersji papierowej, za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Wnioski dostępne są na stronie gminy:

https://www.ruciane-nida.pl/aktualnosci/2022/01/pamietaj-zloz-deklaracje-o-zrodlach-ogrzewania-budynkow?fbclid=IwAR1WKSm9AsVxx1DubXDkZA3h1Z0-PC1kOhWAsjSj2qbwaZf5g-lKEG19-m4

 

W sprawie przyznania dodatku osłonowego informacje będą wysyłane na indywidualne adresy E-mail! Informacja nie będzie wysyłana drogą pocztową, a w przypadku braku poczty elektronicznej informacje o przyznaniu będzie można uzyskać telefonicznie lub osobiście w MGOPS Ruciane-Nida.

 

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać

 1. na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https:// gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
 2. pod numerem infolinii: +48 22 369 14 44
 3. w MGOPS Ruciane-Nida 87 423 16 40 wew. 24,25,26,27

              E-mail: rodzinne@ruciane-nida.pl

 

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o dodatek osłonowy – wersja pdf
 2. Wniosek o dodatek osłonowy – wersja edytowalna
 3. Ulotka informacyjna
 4. Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

 

Data powstania: czwartek, 13 sty 2022 14:25
Data opublikowania: czwartek, 13 sty 2022 14:27
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 774 razy