BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Wygryny, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 20/27
 3. Powierzchnia łączna: 192 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XLI/369/2021 z dnia 25 sierpnia  2021 r.
 5. Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych nr geod. 20/25 i 20/9 położonej w obr. geod. Wygryny, gm. Ruciane-Nida.
 6. Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania. Na przedmiotową nieruchomość nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
 7. Ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1P/00013645/1.
 8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  10 500,00 zł. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).
 9. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
 10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  29.10.2021 r. do 19.11.2021 r.
Data powstania: piątek, 29 paź 2021 11:43
Data opublikowania: piątek, 29 paź 2021 14:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 lis 2021 08:28
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 245 razy